Bizden Haberler

YouthSpark Live 17 Haziran’da Microsoft İstanbul’da!

Homepage

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye toplumun farklı kesimlerinin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak temel vizyonu ile Türkiye’nin 81 ilinde ortak sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ortak olarak geliştirilen “Geleceğini Tasarla Programı” ile de eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana odak üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedirler.

Geleceğini Tasarla Programı, genç gönüllülerin kendi bilgi teknolojileri uzmanlığını akran eğitimi yöntemiyle kitlelere yaygınlaştırmayı, online ve yüzyüze eğitimler aracılığıyla gençlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirilmesini desteklemeyi, İnternet Girişimciliği ve İnternet güvenliği konusunda gençler arasındaki farkındalığın arttırılmasını hedeflemektedir.. Bu hedefler doğrultusunda bugüne kadar program kapsamında bilgisayar okuryazarlığı, sayısal yaşam ve internet güvenliği, web tasarım ve sosyal medya okuryazarlığı konularında projenin eğitim müfredatları geliştirilmiş; genç gönüllüler bu eğitim alanlarında eğitici olarak yetiştirilmiştir. 78 ildeki (129 kent) 1120 genç eğitmen daha fazla ihtiyaç sahibi kişinin bilişim becelerinie sahip olması için gönüllü eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Bununla birlikte, gençleri başarılı iş adamları ve girişimcilerle buluşturabilmek amacıyla üniversitelerde “geleceğini tasarla” konseptiyle bilişim ve girişimcilik seminerleri,  girişimcilik kampları ve zirveleri gerçekleştirmektedir. Program kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerden bir tanesi de YouthSpark Live etkinliği olacaktır.

YouthSpark Live etkinliği, Microsoft’un kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde Global anlamda çeşitli ülkelerde uyguladığı, 15 – 30 yaş arası gençleri hedefleyen bir etkinliktir. Etkinlik süresince 21. Yüzyılda yeni teknolojilerin gençlerin istihdamı sürecine etkisi, inovatif düşünme kültürünün gençlerin kariyerine olumlu katkısı, girişimciliğin alternatif bir kariyer imkanı olarak öne çıkması gibi konular üzerine yoğunlaşılmaktadır. Youthspark Live adı verilen bir günlük etkinlik esnasında girişimcilik konusunda başarılı kişilerin ilham verici konuşmaları, Microsoft uzmanları ile kariyer konusunda yuvarlak masa çalışmaları ve gelecek konusunda kariyer planlaması ile ilgili uzmanların desteği ile atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Etkinlik temel anlamıyla istihdam, girişimcilik ve kariyer alanlarında yeni yüzyılın gereklilikleri konusunda gençlerin farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir.

PS: Kontenjanlarımız sınırlıdır. Bir an önce başvurunuzu yapmanız önemle rica olunur. Etkinlik programına tam katılım sağlanması zorunludur.

 

Başvuru için Tıklayınız

Etkinlik Programı için Tıklayınız

 

 

Posted in: Bizden Haberler

Leave a Comment (0) →