Proje Ortakları

Habitat Derneği

Habitat Derneği 1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcisinin oluşturduğu, 100’e yakın ülkede yaklaşık 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth for Habitat Uluslararası İletişim Ağı’nın bir parçası olarak kuruldu. 1997 yılında Eskişehir’de düzenlenen Youth for Habitat Genel Kurulu toplantısında networkun dünya sekretaryalığına oy birliği ile seçildi.

Türkiye’deki yasal düzenlemeler gereği dernek olarak yapılanan kurum, gençleri temsil etme iddiası ile değil, Türkiye’de gençlerin yerel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımı için bütüncül bir gençlik politikasının oluşturulması hedefi ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürmektedir.

Habitat Derneği, gençlerin yerel ve ulusal düzeyde eşit ortaklar olarak kabul edilmesinin, Avrupa Birliği’ne üye olmayı hedef edinen ülkemizde daha şeffaf, hesap verebilir, ortaklığa dayalı iyi yönetişim kültürünün yaygınlaştırılmasının gençlerin katılım bilincinin geliştirilmesi ile sağlanacağına inanmaktadır.

www.habitatdernegi.org

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Birleşmiş Milletlerin küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP) insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve kalkınma ile değişimi savunan bir kuruluştur. UNDP 166 ülkede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek vermektedir. Dünya liderleri, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne 2015 yılına kadar ulaşma kararı almış ve UNDP, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar geliştirerek bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu hedeflere ulaşmada önemine işaret etmiştir. UNDP Türkiye, özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları ile Türkiye’nin kalkınmasının önündeki engellere pratik çözümler için işbirlikleri geliştirmektedir.

www.undp.org.tr

Microsoft Türkiye

Microsoft Türkiye Ofisi, Habitat Derneği ve UNDP Türkiye ile Türkiye’de gençlerin bilgi teknolojileri konusunda kapasitelerinin arttırılmasına yönelik bir ortaklık kurmuştur. Ortaklık çerçevesinde kuruluşlar online eğitim sistemini (Microsoft Unlimited Potential eğitim kiti) de devreye sokarak, gençlerin IT kapasitelerinin daha da arttırılması ve projenin sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda fikir birliğine varmıştır. Microsoft proje çerçevesinde sağladığı nakti katkının yanı sıra, projeye sağladığı yazılım lisansları hibesi, eğitim içeriğinin oluşturulması desteği, proje filminin hazırlanması ve kendi insan gücünün projeye yansıtılması ile E- Yönetişimin gerçekleşmesi için Gençlerin Etkin Kılınması Proje’sini desteklemektedir.

www.microsoft.com.tr

T.C Kalkınma Bakanlığı

Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel dönüşümün uyumlu yönlendirilmesi ve ekonomiye rasyonel kamu müdahalesinin temini amacıyla Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulanması T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın temel görevleri arasında yer alır. 1990’lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren DPT Bilgi Toplumu Dairesi çalışmaları kapsamında, bilgi toplumuna geçiş amacına yönelik olarak ön plana çıkan rapor ve araştırmaların yanı sıra bilgi toplumunun belli unsurlarının koordinasyonuna yönelik çalışmalar ön planda olmuştur.

Önceleri Devlet Planlama Teşkilatı adı altında çalışmalar yürüten birim 2011’de Kalkınma Bakanlığı olarak yeni çalışmalarına başlamıştır.