Proje Hakkında

Proje Hikayesi

Proje resmi isminin dışında ‘’Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi’’ adıyla bilinmektedir.

Proje ismi belirlenirken Nasreddin Hoca’nın ‘’Bilenler Bilmeyenlere Anlatsın’’ fıkrasından esinlenilmiştir. Proje tam da bu vizyon aracılığıyla 2005 yılından beri gönüllü genç eğitmen ordusuyla yüz binlerce kişiye bilişim eğitimleri ulaştırmaya devam etmektedir.

Proje Hakkında

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor

 

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor adıyla da bilinen “Türkiye’de e-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Yetkin Kılınması Projesi” 2005 yılında, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft ve Habitat için Gençlik Derneği ortaklığında başlatılmıştır.

Türkiye’nin Bilgi Toplumu’na dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi özellikle sosyal imkanları kısıtlı genç, kadın, çocuk ve engelli bireylerin, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak hayata geçirilmiştir.

Proje, Ulusal Gençlik Parlamentosu, Kent Konseyleri Gençlik, Kadın ve Engelliler Meclisleri ve yerel yönetimler ortaklığında, 78 il ve 129 kentteki 1200 genç gönüllü eğitmeni, 50 master eğitmeni ve yüzlerce genç gönüllünün katkısı ile yürütülmektedir. 2005 yılından bu yana, 150.000 kişiye Windows Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), sayısal yaşam ve internet güvenliği, web tasarımı ve yazılım geliştirme eğitimleri  ulaştırılmıştır. Projenin yararlanıcıları arasında dezavantajlı gençlerin yanı sıra; çocuklar, kadınlar, kamu personelleri, esnaflar, muhtarlar, imamlar ve engelli vatandaşlar da bulunmaktadır.

Projenin akran eğiticileri tarafından halen verilmekte olan bilgisayar okuryazarlığı eğitimlerine katılanların %58’ini genç kadınlar, %42’sini genç erkekler oluşturmaktadır; katılımcıların yaş ortalaması 19’dur.

Türkiye’de bilgisayar okuryazarı sayısını arttırmayı hedefleyen proje kapsamında Microsoft’un Unlimited Potential (Sınırsız Potansiyel) adlı eğitim kiti Türkçeye çevrilmiştir. Eğitim kitine projenin web sitesinden, www.microsoft.com/digitalliteracy adreslerinden ulaşabilirsiniz. Proje eğitim müfredatı ihtiyaç ve beklentilere yönelik olarak yenilenmektedir.

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi kapsamında farklı kurumlarla geliştirilen ortaklıklarla alt projelerin desteklenmesi de sağlanmıştır. Microsoft ve Habitat için Gençlik Derneği, Ayhan Şahenk Vakfı, TC Devlet Demiryolları ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında Paylaşalım Bilişimle Buluşalım Kampanyası‘nı geliştirmiştir.  2006 yılında yürütülen kampanya ile 6000 bilgisayar yenilenerek 60 ildeki 1120 ilköğretim okulu ve gençlik platformuna hibe edilmiştir.

Proje kapsamında TeknoSA’nın uyguladığı Kadın için Teknoloji Projesi ile geliştirilen işbirliği ile, her ay belirlenen bir ilde, en az 100 kadına bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda şu ana kadar Van, Urfa, Kars, Ankara, Afyon, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Denizli, Hatay, Erzincan, Rize, Nevşehir, Çorum, Siirt, İzmir, Eskişehir, Aydın, Gaziantep, Tatvan, Muş, Çankırı, Çanakkale, Adana, Şırnak, Kütahya, Artvin, Kilis, Iğdır, Manisa ve Ağrı illerinde 3000’i aşkın kadına eğitimler ulaştırılmıştır. İstanbul ve Adana’da oluşturulan Kadın için Teknoloji Akademileri ile de  kadınlara sürekli olarak temel bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

Proje kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile geliştirilen  işbirliği çerçevesinde ise; mikro girişimci kadınlara temel bilgisayar okuryazarlığı ve www.girisimcikadin.com web portalının kullanımı konularında 1000’i aşkın mikro girişimci kadına proje eğitimleri ulaştırılmıştır.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, 81 ildeki yaklaşık 2000 Milli Kütüphane personeline ücretsiz bilgisayar okuryazarlığı ve dijital kataloglama eğitimlerinin ulaştırılması hedeflenmiş, 22 ildeki eğitimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kütüphane laboratuarlarının halkın bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri için kullanıma açılması konusunda ortak karar verilmiştir.

Microsoft tarafından geliştirilen “3+ Projesi” çerçevesinde internet kafelere de proje kapsamında eğitimlerin ulaştırılması hedeflenmiştir. Uygulama için, koordinasyonun tamamlanması beklenmektedir.

Proje kapsamında Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı tarafından yürütülen, Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi ile bir ortaklık geliştirilmiş, 81 ildeki MLMM bursiyerlerine proje eğitimlerinin verilmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen ortaklık kapsamında MLMM bursiyerlerine yönelik proje eğitimlerinin yanı sıra gençlik ve bilişim hakları, sayısal yaşam, internet güvenliği gibi konularda da seminerler düzenlenerek liselilerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiş. MLMM işbirliği ile 27 ilde 1500’i aşkın MLMM bursiyerine ulaşılmış, katılımcılar bu süreçte gençlik çalışmalarını da tanıma fırsatı yakalamıştır.

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi kapsamında gerçekleştirilen alt projelerin yanı sıra Metin Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, TESK, LÖSEV, T.C. Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da ortaklıklar geliştirilmiştir.  Bu kurumların personelleri, gönüllüleri ve hedef kitlelerine yönelik eğitici eğitimleri ve eğitimler gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi’nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik etkisini ölçmek amacı ile sosyal etki araştırması yürütülmüştür. Raporda, projeye katılan kişilerin özellikle kişisel gelişimlerinin olumlu yönde etkilenmesi, kendine güvenlerinin artması, çevreleri tarafından kendilerine daha fazla saygı duyulması gibi konularda gelişim gösterdikleri görülmüştür. Prof. Nilüfer Narlı ve Akademetre tarafından yürütülen araştırmaya yönelik rapora projenin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de e-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Yetkin Kılınması ProjesiTürkiye’deki KİEM’ler (Kamu İnternet Erişim Merkezleri) için ODTÜ EDMER tarafından MEB görevlendirmesi ile hazırlanan yönetim raporunda örnek proje olarak sunulmuştur.

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, 2007 yılında ise Microsoft tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterilmiştir.  Birçok başarılı uygulamaya imza atan proje, 2008 yılında Viyana’da Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa e-Katılım Ödülü,” 2009 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Meksika’da “Dünya Gençlik Ödülleri” kapsamında ödüllendirilmiştir.

 

 

Proje Hedefleri
 • Dezavantajlı genç, engelli, kadın ve çocukların bilgisayar okuryazarlığı oranının arttırılması
 • Kapasite geliştirme eğitimleri ile gençlerin istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi
 • BİT destekli girişimcilik ve girişimcilik konularında gençlerin farkındalıklarının arttırılmasını
 • Gençlerin ve çocukların internet güvenliği konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması
 • E-dönüşüm politikalarına gençlerin aktif katılımını desteklemek

 

 

 

 

Proje İlleri

 

 

.

Ulaştığımız Sayılar
Şu an Aktif Sayılarımız

62 İl, 94 Kent
245 Gönüllü Eğitmen
32 Master Eğitmen
158.000 Eğitim Alan Kişi
24 Bilişim Akademisi
11 Bilişim ve Girişimcilik Semineri
2 İnternet Güvenliği Semineri

Bugüne Kadar Ulaştığımız Sayılar

78 İl, 129 Kent
1200 Eğitmen
50 Master Eğitmen
158.000 Eğitim Alan Kişi
25 Bilişim Akademisi

 

 

 

Eğitim Müfredatları
Temel Bilgisayar Okuryazarlığı, Sayısal Yaşam ve İnternet Güvenliği Müfredatı
 • Bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmayan kişiler için geliştirilmiştir.
 • Uygulama Süresi: 25 – 35 saat
 1. Windows Genel Bakış
 2. MS Word (Kelime işlemci)
 3. MS Excel (Hesap Tablosu)
 4. MS Power Point (Sunum)
 5. MS Outlook (Kişisel Bilgi Yöneticisi)
 6. Elektronik posta adresi alma ve kullanma
 7. E-Devlet uygulamaları
 8. İnternette aradığını bulma (arama motorları)
 9. Online alışveriş ve bankacılık
 10. İnternet ve bloglar
 11. İnternet paylaşım ortamları (video, bilgi, sohbet vb. )
 12. İş ve kariyer olanaklar
  1. İnternet güvenliği
  2. Faydalı linkler
Web Tasarım (Expression Web 2) Müfredatı
 • Temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.
 • Uygulama Süresi: 30 saat
 1. Web programlama dilleri hakkında temel bilgiler (Static, Dinamic)
 2. Temel HTML bilgisi, HTML tag özellikleri
 3. Web Sitesi ve web sayfası arasındaki fark
 4. Microsoft Expression Web 2 hakkında temel bilgiler (menüler, paneller)
 5. Yeni bir site oluşturmak
 6. İstemci (html) ve sunucu (aspx) tabanlı web sayfası oluşturmak
 7. Validation kontrollerinin mantığı
 8. CSS nedir, nasıl kullanılabilir ve nasıl güncellenir
 9. Asp.net kontrollerini kullanarak form arayüzü oluşturmak
 10. Site içinde gezinmeyi sağlayan Menu, SiteMapPath, TreeView kullanmak
 11. Master Page oluşturma
 12. Veri Tabanı Uygulamaları
 13. Web Sitesi Yayınlama
Yazılım Geliştirme Müfredatı
 • Temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.
 • Uygulama Süresi: 50 saat

 

 1. Giriş
 • Program Nedir?
 • Yazılım ve C# dili?
 • Bir Program Oluştururken İzlenecek Yollar
 • Visual Studio 2010’a Genel Bakış
 • Consol Ortamına Genel Bakış
 1. Operatörler
 2. Akış kontrol mekanizmaları
 3. Döngüler
 4. Diziler
 5. Metotlar
 6. Sınıflar
 7. Hata çözümleri

ı.    Ado.net

i.   Windows aplication uygulamaları

Nerelerde Eğitim Veriyoruz

Nerelerde Eğitim Veriyoruz?

Gençlik Meclisleri
STKlar
Belediyeler
Üniversiteler
Halk Eğitim Merkezleri
Liseler
İlköğretim Okulları
Hedef Kitle?

Gençler, çocuklar, kamu personelleri, STK personelleri kadınlar, engelliler, muhtarlar, esnaflar, imamlar…

 

Politika Süreçlerimiz

Bilgi Toplumu Stratejisi Yenilenme Projesi Toplumsal Dönüşüm, Niteliklikli İstihdam ve İnsan Kaynağı ve İnternet Girişimciliği Çalışma Grubu Üyeliği
T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından koordinasyonu yürütülen Bilgi Toplumu Stratejisi’nin Yenilenmesi Projesi kapsamında Toplumsal Dönüşüm, Niteliklikli İstihdam ve İnsan Kaynağı ve İnternet Girişimciliği eksenindeki çalışma gruplarına katılarak proje kapsamında edindiğimiz tecrübelerin kamu politikası dönüşümü konusunda çalışmalar gerçekleştirdik.

Proje kapsamında oluşturulacak mevcut durum analizleri raporuna öneriler verilmesi için son kez düzenlenen odak grup toplantılarına katılım gösterdik. Bilgi Toplumu Stratejisi’nin Yenilenmesi Projesi kapsamında 9 eksen çerçevesinde oluşturulan “Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporları” ve güncellenmiş “Mevcut Durum Raporları’na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yayımlanan Mevcut Durum Raporlarına aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/node/mevcut_durum_raporu

Yayımlanan Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporlarına aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/node/kuresel_egilimler_ve_ulke_incelemeleri_raporu

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Dönüşümü Hızlandırıcı Entegre Programı
T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla kalkınmayı destekleyen projelerin bir çatı altında ve birbirini destekler nitelikte yürütülmesini amaçlayan bir program geliştirilmesi hedeflenmektedir. Habitat, Sosyal Dönüşümü Entegre Programı olarak da bilinen programın Yürütme Kurulu’nda yer almasının yanı sıra, öneri dokümanın hazırlanması ve sürecin yönlendirilmesinde de aktif olarak çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Avrupa Bilişim Merkezleri Ağı “Telecentre – Europe” İletişim Ağı Yürütme Kurulu Üyeliği
Habitat, proje kapsamında Türkiye’de kazandığı deneyimlerin desteği ile Avrupa’daki kamu internet erişim merkezlerinin iletişim ağı olan Telecentre- Europe üyeliğini sürdürmektedir.

Unicef Digital Güvelik Çalışma Grubu Üyeliği
Unicef tarafından ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve stkların katılımıyla Türkiye’deki güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek üzere kurulmuş çalışma grubuna da proje kapsamında edindiği deneyimlerle katkı sunmaktadır.

Ödüllerimiz

• Avrupa Komisyonu e-Katılım Bakanlar Kurulu Toplantısında Coğrafi Katılım Kategorisinde en iyi 5 projeden biri
• Dünya Gençlik Ödülü- World Youth Awards
• Microsoft Ortadoğu- Afrika Bölgesi en iyi uygulama ödülü
• UNDP en iyi proje uygulaması ödülü