Bizden Haberler

Kadın için Teknoloji Eğitimi Adıyaman’da!

Kadın için Teknoloji Eğitimlerimiz Adıyaman’da!

TeknoSA ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığı ve Microsoft Türkiye, UNDP ve T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ile Kadın için Teknoloji projesi 2009 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında kadınların bilgisayar okuryazarlığı oranının arttırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, kadınların bilgiye erişimlerini kolaylaştırılmasını sağlamak, bilgi ve iletişim teknoloji eğitimleri aracılığıyla kadınların kapasitelerini geliştirerek toplumsal hayata etkin katılımlarını desteklenmesi hedeflerini de benimsemektedir. Bu hedefler doğrultusunda Kadın için Teknoloji projesi Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nden Hedef 3: “Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamak”  ve Hedef 8: “Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak”  hedeflerini desteklemektedir.

Proje kapsamında, her ay belirlenen bir ilde, en az 100 kadına bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında da eğitimlerimizi ulaştırmaya devam ettik. Kayseri, Eskişehir, Bitlis, Bayburt, Sivas, Maraş, Muğla, Erzurum, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Tokat illerinde 1420 Kadına bilişim eğitimlerimizi ulaştırdık.

Şimdi Sıra Adıyaman’da!  Rekor başvurunun alındığı eğitimler bugün başladı…

Posted in: Bizden Haberler

Leave a Comment (0) →